23.10 – הודעת דוברות המועצה המקומית גדרה לגבי לימודים במוסדות החינוך מחר, שלישי, 24.10

23.10 – הודעת דוברות המועצה המקומית גדרה לגבי לימודים במוסדות החינוך מחר, שלישי, 24.10

הורים יקרים,
בהמשך לישיבה שהתקיימה יחד עם אגף החינוך, מרכז אופק, פיקוד העורף והנהגת ההורים היישובית לגבי פעילות חינוכית בגדרה מחר, שלישי, 24.10, הוחלט כי תתבצע חזרה הדרגתית, זהירה ואחראית של מוסדות החינוך ביישוב על פי המפורט:

▪ מעונות היום – יפתחו במתכונת חלקית - חלוקה לקבוצות והפעלה ברוטציה – הודעה תשלח להורים על ידי מנהלות המעונות. המעונות לא יפעלו ביום שישי.

▪ גני הילדים, כולל גני החינוך המיוחד יפתחו במתכונת חלקית - חלוקה לקבוצות והפעלה ברוטציה – הודעה תשלח להורים על ידי מנהלות הגנים. *שימו לב  - פתיחת גן מותנית אך ורק בהגעת גננת/ גננת משלימה המועסקות על ידי משרד החינוך. כמו כן, גני הילדים לא יפעלו ביום שישי.

▪ בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על יסודיים (חטיבה ותיכון) כולל חינוך מיוחד תמשך הלמידה מרחוק.

שימו לב-
▪יתוגברו סיורים של כוחות הבטחון בקרבת מוסדות החינוך אשר תתקיים בהם פעילות.
▪פתיחת מוסדות החינוך כמפורט מעלה מותנית בכך שלא יהיו התפתחויות ושינוי בהנחיות. במידה ויהיו שינויים נעדכן בהודעה נוספת.

אנו כאן בשבילכם/ן
יואל גמליאל
ראש המועצה