שימו לב - הודעה חשובה לגבי הקפאת תשלומים למרכז אופק

שימו לב - הודעה חשובה לגבי הקפאת תשלומים למרכז אופק

הורים יקרים,
אני מבקש לעדכן אתכם כי לא תידרשו לשלם עבור הימים בהם לא נפתחו הצהרונים, המעון והחוגים של מרכז אופק בעקבות "חרבות ברזל". 
לא יהיה באי-התשלום כדי לפגוע בזכויותיכם כאשר נחזור לשגרת פעילות.

שלכם/ן
יואל גמליאל
ראש המועצה