דוברות המועצה המקומית גדרה | 16.10 | 10:00 | עדכון מישיבת הערכת מצב בראשות ראש המועצה

דוברות המועצה המקומית גדרה | 16.10 | 10:00 | עדכון מישיבת הערכת מצב בראשות ראש המועצה

בתום הערכת מצב שהתקיימה הבוקר,  16.10, יחד עם פיקוד העורף אנו מעדכנים כי אין שינוי בהנחיות.

בישיבה בוצעה סקירה של כלל התחומים- 
▪בטחון - המשך סיורים נרחבים ומחסומים הכניסות
▪חינוך - המשך חלוקת מחשבים בבתי הספר ומתן מענה רגשי
פעילויות הפגה לילדי גני הילדים
מפגשים רגשיים של כלל בתי הספר עם התלמידים כולל פעילויות הפגה
▪מרכז אופק- סיוע לקהילה במגוון תחומים- טיפול שוטף בצרכי תושבים, פעילויות הפגה ועוד
▪שירותים חברתיים- מתן מענה למגוון האוכלוסיות בקהילה- אוכלוסיה בוגרת ואוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
▪מוקד 106- מענה לציבור 24/7
▪שירות פסיכולוגי - מתן מענה רגשי ונפשי 

אנו מזכירים כי בעת התרעה יש לפעול על פי הנחיות ההתגוננות פיקוד העורף המצורפות מטה- הנחיות מצילות חיים.

אנחנו כאן בשבילכם
 מוקד 106 בטלפון -1-800-200-583 

שלכם/ן
יואל גמליאל
ראש המועצה