החל מיום ראשון הבא, 15.10, כלל התלמידים ישובו ללמידה מרחוק.

החל מיום ראשון הבא, 15.10, כלל התלמידים ישובו ללמידה מרחוק. 

הלמידה מרחוק תתמקד בראש ובראשונה בהיבטים רגשיים וחברתיים כדי לחזק את החוסן, ובתכני לימוד המותאמים למצב. 

החזרה לשגרת למידה בחירום הכרחית לחיזוק החוסן הלאומי.