אנו שבים ומזכירים כי בשל המצב הבטחוני, כלל הארועים שהיו מתוכננים ביישוב בוטלו.

לידיעת הציבור
אנו שבים ומזכירים כי בשל המצב הבטחוני, כלל הארועים שהיו מתוכננים ביישוב בוטלו.