8.10 | 13:50 עדכונים לגבי בתי מרקחת ומרפאות בגדרה

לידיעת הציבור
עדכונים לגבי בתי מרקחת ומרפאות בגדרה, 8.10:
בית מרקחת סופר פארם- פתוח עד שעה 21:00
מאוחדת - קופ״ח עובדים רגיל, טיפת חלב סגורים.
מכבי שני הסניפים - עובדים רגיל במתכונת מצומצמת. 
כללית ותיקה - עובדים רגיל. בית מרקחת יפתח בשעות 15:30-19:00
כללית חדשה - עובדים רגיל. בית מרקחת סגור.