לידיעת הציבור לדיווח על פגיעה ברכוש, יש לדווח למס רכוש

לידיעת הציבור
לדיווח על פגיעה ברכוש, יש לדווח למס רכוש -


ניתן לפנות גם בטלפון 4954*