שאלות נפוצות ברישום לגני הילדים

כיצד נרשמים לגן?

הרישום לגן הילדים לשנת הלימודים תש"פ יחל ביום שני א' בשבט התשע"ט 07 בינואר 2019  ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט 27 ינואר 2019, הרישום לגן מתבצע באמצעות היישום האינטרנטי,המופיע באתר המועצה.  

האם עליי לרשום את ילדי לגן כל שנה מחדש?

כן. הרישום לגן מחויב בכל שנה מחדש, גם אם ילדך מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו באותו גן.

ביצעתי רישום באמצעות היישום האינטרנטי, כיצד אוכל לדעת שהרישום נקלט והועבר לטיפולכם?

בסיום ביצוע הרישום תקבלו מייל המאשר כי התהליך הסתיים בהצלחה. במקרה ולא התקבלה הודעה, לא נקלט הרישום לגן ויש לחזור ולבצע את התהליך שנית.

חשוב לשמור את האישור שמתקבל.

היכן אוכל לראות את רשימת הגנים עם האפיון הגילאי של כל גן נכון לשנת הלימודים הבאה?

רשימת הגנים עם האפיון הגילאי לשנת הלימודים הבאה תופיע באתר המועצה  עם פתיחת הרישום עם זאת ייתכנו  שינויים באפיון הגן והרכבו בעקבות הצרכים הנאספים לאחר הרישום.

איך נדע לאיזה גן ישובץ הילד/ה?

הודעת שיבוץ לגן תישלח לביתכם במהלך חודש יולי בהתאם לפרטי הכתובת שנמסרו בעת הרישום.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?

ניתן לערער על השיבוץ באמצעות פניה במייל hinuh@gedera.muni.il  , תאריך אחרון להגשת ערעור  31/7/2019 .

האם הרישום לגן כולל רישום לצהרון?

לא! על ההורה לבצע רישום בנפרד לצהרון ב"מרכז אופק" במהלך תקופת הרישום המוכרזת.

ילדי מסיים השנה גן חובה. אני מעוניין להשאירו שנה נוספת בגן חובה, כיצד עליי לפעול?

במידה והנכם מתלבטים בנוגע להתאמת עליית ילדכם לכיתה א' עליכם לפנות לגננת ובהמלצתה להתחיל תהליך אבחון בשלות מול השפ"ח.  
על מנת לשריין מקום בגן הילדים עליכם לבצע רישום כפול לגן ולכיתה א' באגף החינוך במועצה, במהלך תקופת הרישום הרשמית.
עם קבלת התשובה מפסיכולוג הגן על ההורה להגיע לאגף החינוך ולבטל את הרישום המיותר גן/כיתה א'

הכתובת באתר האינטרנט שונה מכתובת מגוריי בפועל, מה עליי לעשות?

כדי שתוכלו לבצע את הרישום עם בחירת גן מאזור מגורכם עליכם יש באפשרותכם לעדכן את כתובתכם 
באתר הרישום בצרוף שליחת המסמכים הבאים לכתובת המייל :
תעודות זהות של שני ההורים עם ספח עדכני.

חוזה דירה ותשלום ארנונה עדכני.

לתשומת ליבכם: ללא קבלת מסמכים אלו ישובץ ילדכם על פי בכתובת המקורית המופיעה באתר. 

כיצד נרשמים לגני החינוך המיוחד?

במידה וילדכם רשום בשנה נוכחית בגן חינוך מיוחד עליכם להגיע לאגף החינוך ולבצע רישום כנדרש.
 השיבוץ לגן ייעשה לאחר החלטת ועדת שיבוץ. (שפ"ח, מתי"א, מחלקת גנ"י)

לנרשמים חדשים לגן ח"מ: יש לבצע רישום לגן רגיל באמצעות היישום האינטרנטי ובמקביל להיות בקשר עם השירות הפסיכולוגי החינוכי, עד לקבלת הודעת שיבוץ סופית בגן חינוך מיוחד.
brachi_y@gedera/muni.ilלשאלות נוספות ניתן לפנות בדוא"ל לגב' ברכי יעיש , מנהלת מחלקת  גנים 

איך מבטלים רישום לגנים בגדרה?

ביטול רישום מתבצע ע"י הודעה בכתב בלבד !
יש להוריד טופס ביטול רישום מהאתר ולצרף מסמכים נדרשים על פי המפורט בטופס.

לילדי צרכים רפואיים מיוחדים (אלרגיה מסכנת חיים, סוכרת וכד'..) האם יוכל לקבל סייעת רפואית בגן?

לשם בירור זכאות לקבלת סייעת רפואית יש להעביר למנהלת מחלקת גני ילדים (ניתן בדוא"ל )
אישור רפואי עדכני (מהחצי שנה האחרונה) מרופא מומחה.
הבקשה תועבר להחלטה של ועדה רפואית במשרד החינוך
.

במידה ויש צורך התאמות להנגשה למי עליי לפנות?

במידה ונדרשות התאמות לנגישות ילדכם אנא ידעו את רכז הנגישות העירוני , אמיר פישמן, בדוא"לamir.fishman@gedera.muni.il    ואת מחלקת גני הילדים בדוא"ל brachi_y@gedera.muni.il :

אנו מתכננים לעבור לגדרה במהלך השנה, כיצד אוכל להירשם?

הרישום לגנים בגדרה מתאפשר רק לאחר חתימה על חוזה דירה בגדרה  ובתנאי שתאריך הכניסה לדירה קרוב למועד פתיחת שנת הלימודים.