גילאי הרישום לשנת הלימודים תש"פ

גן חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת תשע"ד, 1 בינואר 2014 ועד ט' בטבת תשע"ה, 31 בדצמבר 2014

גן טרום חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת תשע"ה, 1 בינואר 2015 ועד י"ט בטבת תשע"ו, 31 בדצמבר 2015

גן טרום טרום חובה -ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת תשע"ו, 1 בינואר 2016 ועד ב' בטבת תשע"ז, 31 בדצמבר 2016

גילאי הגנים וחוברת מידע עדכנית לשנת הלימודים תש"פ יועלו לאתר עם פתיחת הרישום.