גילאי הרישום לשנת הלימודים תש"פ

הרישום לגני הילדים  עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תש"פ יחל ביום שני א' בשבט התשע"ט 07 בינואר 2019  ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט 27 ינואר 2019.

לתשומת ליבכם:

הרישום מתבצע באופן מקוון. 

עליכם לוודא טרם הרישום כי כתובת המגורים מעודכנת במשרד הפנים.
על מנת שהרישום יתאפשר במועד, יש להקפיד כי כתובות שני ההורים מעודכנות בספחי תעודות הזהות.
אגף החינוך מאפשר רישום  מאוחר לגני הילדים על בסיס מקום פנוי. 

גן חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת תשע"ד, 1 בינואר 2014 ועד ט' בטבת תשע"ה, 31 בדצמבר 2014

גן טרום חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת תשע"ה, 1 בינואר 2015 ועד י"ט בטבת תשע"ו, 31 בדצמבר 2015

גן טרום טרום חובה -ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת תשע"ו, 1 בינואר 2016 ועד ב' בטבת תשע"ז, 31 בדצמבר 2016

גילאי הגנים וחוברת מידע עדכנית לשנת הלימודים תש"פ יועלו לאתר עם פתיחת הרישום.