מועדי הפינוי של האשפה הביתית לחג הפסח תשע"ט:

תושבים יקרים,

שינוים בימי פינוי אשפה וגזם ברחבי הישוב

בעקבות חג הפסח הקרב ובא עלינו לטובה

להלן מועדי הפינוי של האשפה הביתית לחג הפסח תשע"ט:

מועד

תאריך פינוי אשפה ביתית לפני החגים ובמהלכם

אזורי הפינוי עפ"י תוכנית ימי הפינוי הרגילה

 

17.4.19 יום ד' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ד')

 

18.4.19 יום ה' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ה')

חג ראשון של פסח

18.4.19 יום ה' משעה 21:00 בערב

ועד למחרת יום ו' 19.4.19

לאזור פינוי יום ו' + יום א'

20.4.19 מוצ"ש ומוצאי חג משעה 21:00 בערב

ועד למחרת יום א' 21.4.19

לאזור פינוי יום ו' + יום א'

 

22.4.19 יום ב' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ב')

 

23.4.19 יום ג' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ג')

 

24.4.19 יום ד' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ד')

חג שני

של פסח

24.4.19 יום ד' משעה 21:00 בערב

ועד למחרת יום ה' 25.4.19

לאזור פינוי יום ה' + יום ו'

פינוי הגזם – חג פסח :

מיום שלישי 9.4.19 ועד ליום שני 15.4.19 כולל ניתן יהיה להוציא גזם וגרוטאות (שלא עפ"י תוכנית ימי הפינוי),

מיום שלישי 16.4.19 ועד ליום מוצ"ש כולל 20.4.19 (מוצאי חג ראשון של פסח) אסורה הוצאת גזם וגרוטאות,

כל הוצאה כזו תלווה בקנס

הוצאת גזם בימי חול המועד יהיו לפי ימי הפינוי הקבועים

פינוי האשפה יתבצע בשעות לא מקובלות עקב החג – עמכם הסליחה!

אנא אפשרו לרכבי הפינוי גישה והימנעו מחסימת עגלות האשפה.

בברכת חג שמח