מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מנהל המחלקה – בצלאל מלמד

שירות תיקונים ותחזוקת גני ילדים, בתי ספר תקלות שבר בלבד.