מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מנהל אגף שפ"ע יהודה יחזקליאן 

פרטי התקשרות מזכירות האגף, אורית סיני
08-8593554 | פקס 08-8681648 | orit_k@gedera.muni.il


באגף שפ"ע נמצאות המחלקות הבאות:

מחלקת אחזקה | מחלקת גנים ונוף | מחלקת וטרינריה | מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מנהל המחלקה – בצלאל מלמד

שירות תיקונים ותחזוקת גני ילדים, בתי ספר תקלות שבר בלבד.