מחלקת אחזקה

מנהל מחלקת אחזקה – דניאל סודמי
אחזקת ושימור תשתיות קיימות, כבישים, מדרכות, תמרורים, סימון, שילוט, ניקוזים, תחזוקת מבני ציבור, סיוע לטקסים, מחסומים, במות וכדומה.