תשלום שוברים

בעלי הכלבים מקבלים תזכורות לחיסון מהמחלקה הווטרינרית. את שוברי התשלום ניתן לשלם לנוחיותכם במספר אפשרויות: 

סניף הדואר – באמצעות השובר.
מח' הגביה במועצה המקומית.
תשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי במח' הגביה במועצה.
לברורים: 08-8593524 / 08-8593554
ניתן להגיע עם שובר לא משולם ולשלם במחלקה הווטרינרית עבור הרישיון באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

***חובה להודיע למחלקה הווטרינרית על כל שינוי בפרטי הכלב או הבעלים, לדוגמא שינוי כתובת , שינוי של מספר טלפון , עיקור/סירוס, כלב שאבד, כלב שמת ושינוי בעלות .
את ההודעה ניתן לשלוח לפקס 08-8598170 או במייל לדואר אלקטרוני     veterinar@gedera.muni.il